Wednesday 13 objavili videospot za skladbo Blood Sick!