David Vincent (ex-Morbid Angel), Rune Blasphemer Eriksen (ex-Mayhem, ex-Ava Inferi, Aura Noir…) in  Flo Mounier (Cryptopsy) bodo naslednje leto pod imenom Vltimas pri Season of Mist objavili svoj prvenec.