Underground legende Tribulation so objavile video za komad “Melancholia” iz aktualnega albuma z naslovom “The Children Of The Night”.