Sektemtum_promoExtremni trio  (Reverend Prick, REL in SIX) SEKTEMTUM bo 25. maja  preko Osmose Productions izdal nov album z naslovom “Panacea”.