"Mustaine: A Life In Metal"

“Mustaine: A Life In Metal” , ki jo je augusta 2010 zapisal skupaj z novinarjem Joe Layden ( v izvirniku  “Mustaine: A Heavy Metal Memoir”)   ne bo ostala edina knjiga izpod peresa  našega megadejva.  Lahko je pa ta novica  tudi samo finta rudi  v socialističnem medmrežju žvigač.