lucifershammer_beyond coverTUKAJ lahko prisluhnete novemu  komadu z naslovom ” The Hammer of the Gods” zasedbe  Lucifer’s Hammer. Komad se nahaja na aktualnem albumu z naslovom “Beyond The Omens” via Shadow Kingdom Records.