Občinski svet Občine Tolmin je na včerajšnji seji obravnaval tudi Predlog Odloka o pogojih za organizacijo in izvedbo festivalov ob Sotočju do leta 2027.

Tamkajšnji župan Alen Červ je ob tem pojasni:. »Po letu 2027 glasbenih festivalov v trenutnem obsegu in konceptu na območju Sotočja ne vidimo več, saj si želimo dogajanja, ki je skladno s strategijo razvoja turizma, v vmesnem obdobju pa so sprejemljiva alternativa.

Kot še poroča spletna stran Občine Tolmin, bodo v naslednjih  štirih poletnih sezonah  tako lahko na območju Sotočja strnjeno v 31 dneh (julij–avgust) potekali največ trije večji glasbeni festivali z več kot 800 obiskovalci na dan. Največje dopustno število obiskovalcev na dan bo 5.000. Glasbeni program festivala na prostem bo lahko trajal najdlje do 1.00 naslednjega dne, organizator pa bo moral v času festivala domačinom iz občine zagotavljati časovno neomejen prost dostop do območja ob Sotočju, za vse obiskovalce pa zagotavljati prost dostop do Nemške kostnice, prost prehod preko državne daljinske kolesarske povezave na odseku med brvjo čez reko Tolminko in Dijaško ulico v mestu Tolmin ter pietetni odmik od pokopališča v Tolminu v razdalji najmanj 50 metrov.

Ob tem velja še omeniti, da se bo drastično dvignila cena turistične takse, ta pa bo znašala med 500 EUR na festival (festivali manjšega obsega) in 8.000 EUR na dan (5.000 dnevnih obiskovalcev).

Kot kaže, se bo po letu 2027 zgodba s festivali v Tolminu zaključila. Kje bosta svojo pot nadaljevala Tolminator in Punk Rock Holiday, pa za zdaj seveda še ni znano.