DIVIDED MULTITUDE  iz norveške so objavili lajf spot z izseki zadnje turneje in ga prilepili na komad ‘Closure’.